fbpx

Innerjoy

2021

INNERJOY KULLANICI SÖZLEŞMESİ,
KİŞİSEL VERİLER ve GİZLİLİK POLİTİKASI​

INNERJOY KULLANICI SÖZLEŞMESİ – HÜKÜM ve KOŞULLAR

MADDE 1: Taraflar, Konu ve Kapsam

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) ve ekleri (ek-a Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası), “Sultan Selim M. Sultan Selim C. No:1/5 34415 Kağıthane İstanbul” adresinde bulunan 465113402300001 mersis numaralı Inner Joy Meditation Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“INNERJOY AŞ”) ile INNERJOY mobil uygulamasını (“INNERJOY”) mobil cihazına indirerek ve/veya www.innerjoy.app İnternet Sitesi’ni (“İnternet sitesi”) ziyaret ederek Sözleşme’ de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler (“Kullanıcı”) arasında kurulmuştur.

İşbu Sözleşme’nin konusu INNERJOY ve İnternet Sitesi’nin (“mecralar”) kullanım koşulları, bu mecralarda mevcut olan ve ileride INNERJOY AŞ tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile INNERJOY AŞ (“Taraflar”) ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Kullanıcı, INNERJOY’ı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin INNERJOY AŞ tarafından açıklanan her türlü beyanı, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2: Tanımlar

2.1 INNERJOY Premium: INNERJOY içerisinde sunulan tüm ücretli içeriği kapsayan ücretli hizmeti belirtmektedir.

2.2 Fatura Hesabı: INNERJOY Premium’un kullanımı için Kullanıcı tarafından INNERJOY AŞ ve/veya Ödeme İşlemcisi’ne bildirilen ödeme hesabını ifade etmektedir.

2.3 Ödeme İşlemcisi: INNERJOY AŞ tarafından kullanıcıya fatura kesmek için kullanılan üçüncü-şahıs ödeme işlemcilerini ifade etmektedir.

2.4 Ödeme Yöntemi: Kullanıcı tarafından INNERJOY AŞ ve/veya Ödeme İşlemcisi’ne bildirilen ödeme yöntemini ifade etmektedir.

2.5 Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın INNERJOY’a ve/veya İnternet Sitesi’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

MADDE 3: Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

3.1 Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Mecra’lardaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Mecralar’daki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

3.2 Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.3 Kullanıcı, INNERJOY’u indirerek 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.

3.4 Kullanıcı, INNERJOY AŞ’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’ya ait, Mecralar dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 

3.5 Kullanıcı, INNERJOY AŞ’nin Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple INNERJOY AŞ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 

3.6 Kullanıcı, Mecralar’a erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nı gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. INNERJOY AŞ bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Kullanıcı Mecralar’ın INNERJOY AŞ’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Mecralar’ın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, INNERJOY AŞ ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına aykırı nitelikte, Mecralar dahilinde bulunan ses kayıtlarını, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.8 Tüm INNERJOY AŞ ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve INNERJOY ve INNERJOY AŞ markalarının diğer özellikleri, INNERJOY AŞ’nin yegâne mülkiyetidir. Kullanıcı, Sözleşme’nin, kendisine ticari veya ticari olmayan şekilde INNERJOY AŞ’nin anılan marka özelliklerini kullanma hakkını vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, INNERJOY’un internet bağlantısı ile çalıştığını, INNERJOY’un içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Kullanıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, İnternet kullanım bedellerine ait INNERJOY AŞ’nin herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.10 Mecralar’da bulunan ses kayıtları, içerikler, videolar ve egzersizler Kullanıcıların günlük yaşamlarında bilinçli bir farkındalıkla, huzurlu bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmış olup, sadece bilgi amaçlıdır.

3.11 Kullanıcı, INNERJOY AŞ tarafından sunulan içeriklerin, videoların ve yönlendirmesi yapılan egzersizlerin tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini ve içeriği dikkatle ve kendisine tavsiye edildiği şekilde uygulamakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

3.12   Mecralar’da bulunan egzersizler kişinin ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerik kişiye özgü değildir. INNERJOY AŞ Kullanıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

3.13   Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık, rahatsızlık geçmişi veya herhangi bir riski bulunması halinde bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Kullanıcı’nın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir.

3.14 INNERJOY hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı INNERJOY’daki hiçbir programın bir doktor tarafından verilen egzersiz yerine geçmediğini ve bütün mindfulness uygulamaları ve programların sadece tavsiye niteliğinde olduğunu, bunları kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. INNERJOY AŞ, seçerek uyguladığınız programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın egzersiz programlarını önerilen şekillerde ve dikkatle uygulaması tavsiye edilir.

3.15   Kullanıcı, her zaman INNERJOY AŞ’den kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir. INNERJOY AŞ her zaman Kullanıcı’nın iznini alarak bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

3.17   Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

3.18 Mecralar’da yer alan hizmetler ile Kullanıcı, belirli ürünler ve hizmetlerin performansını artırmak için tasarlanmış ek özellikler satın alabilir.

3.19 Kullanıcı bu sözleşmeye istediği anda erişme, kaydetme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

MADDE 4: INNERJOY AŞ Hak ve Yükümlülükleri:

4.1      INNERJOY AŞ, Mecralar aracılığıyla Kullanıcı’ya mindfulness ve meditasyon alanında ses kayıtları, metinler ve görüntüler yoluyla, tavsiye niteliğinde bilgiler ve sözlü yönlendirmeli meditasyon uygulamaları ilgili içerikler sağlama hizmetini (“Hizmetler”) sunmakta olup, Mecralar’ın kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, Mindfulness ve meditasyon uygulamaları ve tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan INNERJOY AŞ sorumlu tutulamaz.

4.2     INNERJOY AŞ uygun gördüğünde ve hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, Mecralar’da sunulan bilgileri, ürün ve hizmetleri ve içerikleri, kullanma koşullarını her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, yeniden organize etme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme, Mecralar’ı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Mecralar’da yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Mecralar’ı kullanımı ya da Mecralar’a giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, INNERJOY AŞ tarafından belirlenen şekilde Kullanıcılara duyurulur.

4.3     INNERJOY AŞ tarafından Kullanıcı’dan talep edilen ilgili değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan INNERJOY AŞ sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın INNERJOY’u kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

4.4     INNERJOY AŞ, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak verdiği Hizmetler dışında, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için, Kullanıcıların bazı kişisel bilgilerini talep edebilir, bu amaçla test ve anketler doldurulmasını talep edebilir. INNERJOY AŞ’nin hizmet aldığı sunucu ve bilgisayarlarında bulunan veri tabanlarında toplanan, muhafaza ve tasnif edilen, bu bilgiler, dönemsel reklam ve/veya tanıtım kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Kullanıcı sınıflandırma çalışmalarında dilediği biçimde INNERJOY AŞ bünyesinde kullanılabilir.

4.5     INNERJOY AŞ, Mecralar’da sunulan ürün ve hizmet ve içeriklerin kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve bunların herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Bununla birlikte, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Mecralar’da oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir ve Kullanıcı’nın uğrayacağı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.6     Mecralar’dan yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

4.7     INNERJOY Kurumsal Paketler dışında kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. INNERJOY AŞ, Kullanıcı’nın Mecralar’ı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı INNERJOY AŞ’dan herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.8     Mecralar’dan yapılacak satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, INNERJOY AŞ’nin satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

4.9     INNERJOY AŞ Apple Sağlık ve Google Fit uygulamaları ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcı sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin INNERJOY AŞ tarafından işlenmesini kabul ederler.

4.10   İş bu sözleşme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

 

MADDE 5: Ücretlendire ve Kampanyalar

5.1      INNERJOY’ı indirmek ücretsizdir. INNERJOY Premium servisine yönelik satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

5.2      Minduflmind’ın bazı hizmetleri şimdi ya da gelecekte ödemeye konu olabilir. INNERJOY Premium üyelik veya kullanım aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen ödeme şartları bu sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.3     Kullanıcı, INNERJOY AŞ’nin INNERJOY’un fiyatını ve INNERJOY içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4     Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

5.5      Faturalandırma: INNERJOY AŞ, INNERJOY Premium’un kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. INNERJOY AŞ, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, INNERJOY AŞ’ye Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, INNERJOY Premium’u her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Yöntemi”) ödeme alınması için INNERJOY AŞ’a izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Yöntemi’ni kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi INNERJOY AŞ herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

5.6     Ödeme Yöntemi: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Yöntemi veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. INNERJOY AŞ’ın Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı INNERJOY AŞ’ın ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

5.7      Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere INNERJOY Premium’un bazı hizmetlerinin ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar INNERJOY AŞ, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık vs.) sunabilir.

5.8     Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal INNERJOY AŞ veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından ya da joy@innerjoy.app adresine atılacak e-posta ile yapılabilir.

5.9     Kullanıcı’dan herhangi bir surette tahsilatın yapılamaması halinde INNERJOY AŞ, hizmet sağlamayı 10 (on) gün süre ile duraklatır ve 10 (on) günlük sürenin sonunda ücretin halen tahsil edilememesi halinde INNERJOY AŞ, Sözleşme’ yi ilgili hizmet bakımından tek taraflı olarak feshedecektir. Sözleşme’nin bu şekilde feshi halinde Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. INNERJOY AŞ’nin, Sözleşme’nin bu şekilde sonlandırılması sebebiyle uğradığı zararı tazmin hakkı saklıdır.

5.10   Kullanıcı’nın dilediği zaman INNERJOY’dan ayrılarak veya INNERJOY’u mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’nın cayma hakkı, yalnızca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici sıfatındaki Kullanıcılar için geçerlidir.

5.11    Kullanıcı INNERJOY Premium’u kullanmayı bırakmak istediğinde derhal yürürlüğe girmek üzere iptal edebilir. Uygulama içi satın almalar için Kullanıcı’nın cayma hakkı Ödeme İşlemcisinin Genel Hüküm ve Koşulları’na tabidir. Bu durumda INNERJOY AŞ, Kullanıcı’nın satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkını talep ile tahsil edilmiş ödemeleri iade etmeme haklarını saklı tutar.

5.12   Kullanıcı adresine fiziki faturanın iletilmesini talep etmesi halinde joy@innerjoy.app adresine mail atarak talebini iletir.

5.13    Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, INNERJOY Premium yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece INNERJOY AŞ’nin INNERJOY Premium’u her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

5.14   Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Yöntemine uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri INNERJOY AŞ’nin işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

5.15    Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın INNERJOY Premium’u kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, INNERJOY AŞ’nin bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Yönteminden faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. INNERJOY AŞ düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, INNERJOY AŞ’nin Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez. 

5.16    Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Innerjoy Premium’a erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır.

5.17    Kullanıcı, Innerjoy Premium için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Innerjoy Premium ücretlendirilirse INNERJOY AŞ ile joy@innerjoy.app adresinden iletişime geçmelidir.

5.18 INNERJOY AŞ, Kullanıcı’ların yararlanması için Mecralar üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları INNERJOY AŞ tarafından düzenlenecektir.

5.19    INNERJOY AŞ kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 6: Lisans

Kullanıcı, Mecralar üzerinden bilgi ve içerik göndererek, INNERJOY AŞ’nin bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

 

MADDE 7: Gizlilik

INNERJOY AŞ, Kullanıcı’yla ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin ek-a bölümünde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. INNERJOY AŞ, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

MADDE 8: Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Mecralar’ın (genel görünüm, tasarım, metin, ses kayıtları, görsel ve işitsel imgeler, logo, ikon, video klipler, ticari marka, hizmet markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılımın yapısı, düzeni, kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları INNERJOY AŞ’ye aittir ve/veya INNERJOY AŞ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan INNERJOY AŞ’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz; aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler INNERJOY AŞ’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı INNERJOY AŞ’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

MADDE 9: Mücbir Sebepler

Mücbir sebepler, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Taraflar’ın dahli olmaksızın gelişen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, internet hatları, uydu veya yer bağlantılarında, haberleşme şebekeleri veya cihazlarında meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintileri veya benzeri halleri; Apple App Store veya Google Play Store kaynaklı problemler; INNERJOY AŞ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Mecralar’a yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla INNERJOY AŞ’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve INNERJOY AŞ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olayları, iflası ve kanunda sayılan mücbir sebep durumlarını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. 

 

MADDE 10: Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

MADDE 11: Yürürlük ve Diğer Konular

Kullanıcı, işbu Sözleşme ’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik talebine elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme 10 (on) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcı’nın Mecralar’ da yer alan Sözleşme’ yi onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK A: KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası (“KVK Politika”), INNERJOY mobil uygulamasını (“INNERJOY”) mobil cihazına indirerek ve/veya https://www.innerjoy.app İnternet Sitesi’ni (“İnternet sitesi”) ziyaret ederek Sözleşme’ de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, “Inner Joy Meditation Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi” adresinde bulunan 465113402300001 mersis numaralı Inner Joy Meditation Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“INNERJOY AŞ”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlenmesini amaçlamaktadır.

INNERJOY AŞ, Kullanıcıların INNERJOY’ı indirmesi ve kullanması ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanması (INNERJOY ve İnternet sitesi birlikte “Mecralar” olarak anılacaktır.) halinde öğreneceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer tüm ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korunması ve işlenmesi ile ilgili gereken yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

INNERJOY AŞ kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ‘de yer alan tanım ve hükümler işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası bakımından da geçerli olacak ve iş burada yer almayan hükümler bakımından Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Veriler işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe ilgili mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Veriler, INNERJOY AŞ tarafından sunulan hizmetlerden Kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, hizmetlerin Kullanıcıların beğeni ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması, bilimsel ve istatistiki çalışmalar, INNERJOY AŞ’nin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Mecralar ile ilgili teknik sorunların çözülmesi ve anonim olarak pazarlama ve reklam amaçlarıyla Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme hükümleri dâhilinde işlenecektir. Yine aynı amaçlar ile Kişisel Veriler INNERJOY AŞ çalışanları, tedarikçileri, yetkilileri, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veriler; INNERJOY AŞ tarafından, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta, yazı, telefon, form ve benzeri yollar ile toplanabilmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. INNERJOY AŞ’ın, Kullanıcı tarafından Mecralar’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla, mevzuatın izin verdiği iletişim, bildirim, değişiklik vb. amaçlarla Kullanıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.  Kullanıcı, işbu Sözleşme’ yi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe INNERJOY AŞ’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 2. INNERJOY AŞ, Mecralar’da Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan Kişisel Verileri ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklığı olan üçüncü şahıslar ile paylaşabilecektir.  Kullanıcı da bu bilgilerin Mecralar’ın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder.
 3. INNERJOY AŞ, Mecralar’dan elde edilen verileri, kendisine veya iş ortaklığı olan diğer kişi ve kurumlara ait olan sunuculara aktarma hakkına sahiptir. Mecralar’dan elde edilen bilgiler INNERJOY AŞ ve iş ortaklığı olan diğer kişi ve kurumlar tarafından, Kullanıcı’nın kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazarlama ve reklam faaliyetleri, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 4. Mecralar’da sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Mecralar’da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, INNERJOY AŞ gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri ayrıca, INNERJOY AŞ tarafından Kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
 5. INNERJOY AŞ tarafından Mecralar’da düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de INNERJOY AŞ ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından istatistiki analizler yapmak amacıyla da kullanılabilecektir.
 6. Kullanıcı’nın INNERJOY’u silmesi veya üyeliğini sona erdirmesi durumunda, Kullanıcı Verileri takip eden 1 (bir) yıl süre ile INNERJOY AŞ veri tabanında saklanacaktır.
 7. INNERJOY AŞ, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı’nın IP adresinin, giriş bilgilerinin, konum bilgilerinin, tarayıcısının türünün ve versiyonunun, tarayıcının eklenti türlerinin ve versiyonlarının, işletim sisteminin ve platformunun, İnternet Sitesi aracılığıyla eriştiği URL adres dizilerinin, ziyaretiyle ilgili bilgilerin, incelediği ya da aradığı ürünlerin, indirme hatalarının, belirli sayfaları ziyaretlerinin ve sayfa etkileşiminin sürelerinin bilgilerinin bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. INNERJOY AŞ, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
 8. INNERJOY AŞ, Mecralarda başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcı’yı reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. INNERJOY AŞ, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 9. INNERJOY AŞ aşağıda sayılan hallerde ise işbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  1. Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  2. INNERJOY AŞ’nin, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul ve yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
  5. INNERJOY AŞ’nin ve/veya iş ortaklığı olan üçüncü şahıs ve kurumların haklarını ve mülkiyetini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 10. INNERJOY AŞ kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
 11. İşbu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası, Mecralar’ın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
 12. INNERJOY AŞ, işbu hükümleri dilediği zaman Mecralar’da yayınlamak şartıyla değiştirebilir.

Sözleşme ve ekleri hakkında sorularınız olması durumunda, lütfen joy@innerjoy.app adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz. INNERJOY AŞ ekibi olarak sorunlarınızı çözmek için elimizden geleni yapmayı taahhüt ediyoruz.

Os cookies são usados ​​em nosso site para melhorar a experiência do usuário.
Você pode acessar nossa Política de Cookies no botão ao lado.
Cookies are used on our website to improve the user experience.
You can access our Cookie Policy from the button on the side.

Websitemizde, kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikamıza yandaki butondan ulaşabilirsin.