fbpx

Innerjoy

2021

INNERJOY KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Inner Joy Meditation Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“INNERJOY AŞ”) tarafından aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak https://www.innerjoy.app websitesi ve INNERJOY uygulamasına üyelik kaydınızın yapılması, uygulamadaki hizmetlerden yararlandırılmanız, Mindfulmind tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması, hizmetlerimizin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanması, bilimsel ve istatistiki çalışmaların yapılması, Mindfulmind’ın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, teknik sorunların çözülmesi ve anonim olarak pazarlama ve reklam yapılması amaçlarıyla  işlenebilecektir.

Kullanıcı bilgileriniz reklam hedeflemesi amacıyla, Google Müşteri Eşleştirme (Google Customer Match) ve Facebook Özel Hedef Kitle (Facebook Custom Audiences) hizmetlerini kullanmak suretiyle Google ve/veya Facebook ile paylaşabilir. Google Müşteri Eşleştirme hizmeti, Google’ın reklam ağı (örneğin, Arama, Gmail ve YouTube) üzerinden hedefleme yapılmak suretiyle size ulaşılmasına ve size özel sunulan pazarlama mesajlarını görmeniz için kullanıcı bilgilerinizi kullanmasına olanak tanımaktadır. Google kullanıcıları, Google reklam ayarlarında Müşteri Eşleştirme reklamları dahil olmak üzere Google hizmetlerinde gördükleri reklamları kontrol edebilmektedirler. Buradan detaylı olarak nasıl reklam ayarlarını kapatacağınızı görebilirsiniz. Facebook Özel Hedef Kitle hizmeti kapsamında hedefleme yapılmak suretiyle Facebook ve/veya Facebook’un sahip olduğu diğer uygulamalar üzerinden size reklam ve kampanyalar sunabilir. Buradan detaylı olarak reklam tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi görebilirsiniz.

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz Ticari ve Finansal Operasyonların yürütülmesi, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi, Şirket İç Operasyonlarının ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi amaçlarıyla tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve yetkililerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, e-posta, yazı, telefon, form ve benzeri yollar ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinin birinci fıkrasına dayalı olarak “açık rıza”, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sultan Selim M. Sultan Selim C. No: 1/5 34415 Kağıthane / İstanbul adresine yazılı olarak, ya da varsa bize daha önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile joy@innerjoy.app adresine iletebilirsiniz.

Os cookies são usados ​​em nosso site para melhorar a experiência do usuário.
Você pode acessar nossa Política de Cookies no botão ao lado.
Cookies are used on our website to improve the user experience.
You can access our Cookie Policy from the button on the side.

Websitemizde, kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikamıza yandaki butondan ulaşabilirsin.